ΑΣΕΠ:1.584 μόνιμες προσλήψεις Προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 13Κ/2021, για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε δήμους και φορείς. Οι αιτήσεις αφορούν 1,468 μόνιμες προσλήψεις με σχέση εργασίας  Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης . Προσλήψεις επίσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης …

ΑΣΕΠ:1.584 μόνιμες προσλήψεις Προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου. Διαβάστε Περισσότερα »