Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η…