Εκπαίδευση και εξάσκηση στο σπίτι για την προετοιμασία των εξετάσεων πληροφορικής

Η εκπαίδευση στο σπίτι τον τελευταίο καιρό κρίνεται απαραίτητη…