ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TOEIC ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TOEIC ΕΝΗΛΙΚΩΝ


ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TOEIC ΕΝΗΛΙΚΩΝΟι εξετάσεις είναι πολλαπλής επιλογής, περιλαμβάνουν μόνο Listening και Reading και δεν περιλαμβάνουν έκθεση και προφορικά. Οι σπουδαστές του Central Studies έχουν δικαίωμα δωρεάν εξάσκησης σε ειδικά τεστ προσομοίωσης.

 Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε τρεις εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση αποτυχίας η επανεξέταση για τους σπουδαστές του CENTRAL γίνεται σε ένα μήνα, δωρεάν.

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το TOEIC καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων με δυνατότητα και για Σαββατοκύριακα. Τα τμήματα στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ συμβαδίζουν, μπορείτε να παρακολουθείτε εναλλάξ πρωινό ή απογευματινό τμήμα, ανάλογα με το πρόγραμμά σας.

 

 


Κατακτήστε το Lower γρήγορα και οικονομικά με το TOEIC!

Τα τμήματα TOEIC στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ είναι προσαρμοσμένα σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και σας προετοιμάζουν για όσες αναμένονται το 2017.


Θερινό Πρόγραμμα TOEIC:


Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες. Κόστος προγράμματος: 250 ευρώ.

 


 Δωρεάν επανεξέταση για σπουδαστές του Central Α. Ηλιούπολης

 

  Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα ως τις 31/5/2017 και κερδίστε το εκπαιδευτικό υλικό αξίας 30 ευρώ.


CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μακρυγιάννη 49, Α. Ηλιούπολη
2310604414
www.centralstudies.gr

 

Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:

 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ

Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων ( ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.

Central Α. Ηλιουπολης
Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414

Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00

Πώς αποδεικνύεται η γνώση χειρισμού Η/Υ από το ΑΣΕΠ

Πώς αποδεικνύεται η γνώση χειρισμού Η/Υ από το ΑΣΕΠ

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)

 1. GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
 2. ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
 3. Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε)
 4. Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)
 5. ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
 6. ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.)
 7. ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε)
 8. I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
 9. ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)
 10. DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
 11. UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 

 1. GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>
  Global Intermediate
  Global Intermediate A
  Global Intermediate B
  Global Intermediate C
 2. ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
  ECDL Core Certificate
  ECDL Start Certificate
  ECDL Progress Certificate
  ECDL Profile Certificate
 3. Vellum Global Educational Services S.A.
  Cambridge International Diploma in IT Skills
  Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
  Vellum Diploma in IT Skills
  Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
 4. Infotest
  Internet and Computing Core Certification (IC3)
  Microsoft Office Specialist (MOS)
  Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)
  Infotest Certified Basic User (ICBU)
  Infotest Microsoft Certified Application Specialist
 5. ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
  ICT Intermediate A
  ICT Intermediate B
  ICT Intermediate C
 6. ΚΕΥ–CERT
  Key Cert IT Basic
  Key Cert IT Initial
 7. ACTA Α.Ε.
  Certified Computer User (CCU)
 8. I SKILLS A.E.
  Basic I.T. Standard
  Basic I.T. Thematic
  Basic I.T. Core
 9. ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
  Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
  Infocert  Unities
 10. DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  Basic Office
  Business  Office
 11. UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
  Unicert Primary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:

 • ECDL από την εταιρεία ECDL–GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
 • Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
 • IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)
 • BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.)

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

-Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

-Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–Πληροφορικής

–Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

–Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

–Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

–Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

–Επιστήμης Υπολογιστών

–Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

–Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

–Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

–Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών

–Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

–Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

–Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

–Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

–Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

–Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

–Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

–Επιστημών και Πολιτισμού

–Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–Πληροφορικής

–Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

–Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

–Βιομηχανικής Πληροφορικής

–Πληροφορικής και Επικοινωνιών

–Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

–Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

–Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

–Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

–Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

–Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

–Διαχείρισης  Πληροφοριών ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

–Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

–Απολυτήριος τίτλος :

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:

 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ

Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων ( ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.

Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414

Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 21.00

Τμήματα Lower Proficincy ενηλίκων.

Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών

Τα τμήματα LOWER TOEIC στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ συμβαδίζουν. Μπορείτε να παρακολουθείτε εναλλάξ πρωινά ή απογευματινά τμήματα, τις ημέρες που σας εξυπηρετούν.

Οι ώρες των τμημάτων μας είναι έτσι προγραμματισμένες ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων σπουδαστών μας όσο και των φοιτητών.

Σε περίπτωση απουσίας λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια κτλ) το μάθημα σας αναπληρώνεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Για το λεπτομερές ωράριο μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία μας.

Central Α. Ηλιούπολης

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
2310604414

Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 21.00

www.centralstudies.gr
info@centralstudies.gr


Μάθετε στο παιδί σας να συγκεντρώνεται με 3 εύκολα tips

Η ικανότητα συγκέντρωσης στα παιδιά είναι σαφώς σημαντική μια που τα επηρεάζει σε πολλούς τομείς. Τα παιδιά με ικανότητες εστίασης, είναι πιο ικανά να συγκεντρώνονται και να παραμένουν προσανατολισμένα στην επίτευξη των στόχων τους παρά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς περισπασμούς. Μπορούν να παίξουν μόνα τους ή και με άλλα παιδιά, να ακούσουν μια ιστορία ή μουσική, να ντυθούν μόνα τους, να παραμείνουν ακίνητα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, να αναπτύξουν καλύτερο λεξιλόγιο, να μάθουν ευκολότερα, να κάνουν τα καθήκοντα του σχολείου με μεγαλύτερη προθυμία, να δημιουργήσουν ευκολότερα φιλίες και βέβαια να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά.

Το συγκεκριμένο χάρισμα τα βοηθά πολύ και στην ενήλικη ζωή τους, μια και σύμφωνα με τις έρευνες οι συγκεντρωμένοι ενήλικες είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι προσωπικά αλλά και επιτυχημένοι επαγγελματικά! Σαφώς η ικανότητα συγκέντρωσης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού:

Η ικανότητα συγκέντρωσης στα παιδιά ανά ηλικία

Σε παιδιά 5-7 ετών είναι 15 λεπτά της ώρας.
Σε παιδιά 7-10 ετών είναι 20 λεπτά της ώρας.
Σε παιδιά 10-12 ετών φτάνει τα 25 λεπτά της ώρας.
Σε παιδιά 12-15 ετών ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας.

1. Ασκήσεις χαλάρωσης και δημιουργία θετικών εικόνων

Ο συνδυασμός τεχνικών χαλάρωσης όπως βαθιές αναπνοές με τη δημιουργία θετικών εικόνων, έχει βρεθεί να βοηθά τον εγκέφαλο στη βελτίωση και στη μάθηση νέων δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, έρευνα έχει δείξει ότι όταν το άτομο κάνει οπτική απεικόνιση στο μυαλό του μια φανταστική δοκιμή για το πώς να χτυπήσει το μπαλάκι με το μπαστούνι του γκολφ, ο εγκέφαλος καταγράφει τη φανταστική δοκιμή σαν πραγματική και έτσι βελτιώνεται η δεξιότητα του χτυπήματος σε πραγματικές συνθήκες. Με τον ίδιο τρόπο το παιδί μπορεί να φανταστεί ότι δίνει όλη του την προσοχή στην τάξη και να δημιουργήσει μια θετική εικόνα ότι χειρίζεται τα πράγματα με περισσότερη πειθαρχεία. Αυτή η θετική απεικόνιση και εξάσκηση μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αλλάξει τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

2. Μυαλό και σώμα σε αρμονία

Μια άσκηση ή παιχνίδι που μπορείτε να κάνετε για να εφαρμόσετε αυτή την τεχνική είναι να προσπαθήσει το παιδί να καθίσει σε μία καρέκλα ή και όρθιο, ακίνητο όσο πιο πολλή ώρα μπορεί. Κάτι σαν το παιχνίδι «στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα». Μέσα από αυτό το παιχνίδι και αφού επαναληφθεί για αρκετές βδομάδες, οι νευρικές συνδέσεις μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος ενισχύονται, παρέχοντας στο παιδί καλύτερο αυτοέλεγχο.

3. Σταυρόλεξα και παζλ

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα σταυρόλεξα και τα παζλ είναι από τα πιο αποτελεσματικά παιχνίδια αλλά και εργαλεία για τα παιδιά. Τα σταυρόλεξα βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή και την ικανότητα αλληλουχίας των λέξεων και τα παζλ επειδή απαιτούν από το παιδί να ψάξει λεπτομέρειες αναζητώντας το σωστό κομμάτι, βελτιώνουν την προσοχή και τη συγκέντρωση. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις προτάσεις παιχνιδιών και ασκήσεων που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν την ικανότητα συγκέντρωσής τους. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε τα δικά σας παιχνίδια μαζί με τα παιδιά που να απαιτούν τη συγκέντρωση, την προσοχή, τη μνήμη, την αλληλουχία και την πειθαρχία.

Πηγή: www.dimosiosxoleio.com