ΕΛΣΤΑΤ: Πιάνουν δουλειά 1.040 υπάλληλοι – Νέα προκήρυξη

ΕΛΣΤΑΤ: Πιάνουν δουλειά 1.040 υπάλληλοι – Νέα προκήρυξη

Έγκριση για απασχόληση 1.040 ατόμων σε νέα προκήρυξη έδωσε μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη 1.040 εξωτερικών συνεργατών που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση έργων της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την απόφαση, η ΕΛΣΤΑΤ προκηρύσσει την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 2019, εντός του 2020.

Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των στοιχείων θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020

Το έτος αναφοράς των στοιχείων της έρευνας για το Φυτικό Κεφάλαιο, τα Κτηνοτροφικά Προϊόντα και την Αλιεία είναι το ημερολογιακό έτος 2019.

Για τη διενέργεια της έρευνας, την επεξεργασία των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν:

 • α. Γεωπόνοι – γεωτεχνικοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι, ως Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)].
 • Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)].

Έργο τους θα είναι η συλλογή στοιχείων, η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων της έρευνας. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (Ε.Σ.Ε.)] θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας έως 2 ημερών, σε χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας είτε στις εγκαταστάσεις των Π.Υ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή ανά ερωτηματολόγιο της έρευνας για το οικονομικό έτος 2020, καθορίζεται ως ακολούθως: Η αμοιβή ανά Δημοτική Ενότητα (ερωτηματολόγιο τύπου Ι) ορίζεται σε 197,28 ευρώ και επιπλέον 49,32 ευρώ για κάθε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα (ερωτηματολόγια τύπου II) που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα. Στις περιπτώσεις που η Δημοτική Ενότητα αποτελείται από περισσότερες της μίας Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες τότε για κάθε επιπλέον Δημοτική/Τοπική Κοινότητα η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 49,32 ευρώ.

Παράδειγμα 1: Έστω ότι μία Δημοτική Ενότητα (ένα ερωτηματολόγιο τύπου Ι) αποτελείται από μια Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (ένα ερωτηματολόγιο τύπου II). Τότε αυτό θα αμείβεται με το ποσό ευρώ [(197,28×1) + (49,32×0)] = 197,28 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Έστω ότι μία Δημοτική Ενότητα (ερωτηματολόγιο τύπου Ι) αποτελείται από οκτώ (8) Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες (ερωτηματολόγια τύπου II). Τότε αυτό θα αμείβεται με το ποσό των [(197,28*1)+(49,32*7)] = 542,52 ευρώ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Δείτε το έγγραφο

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΟΑΕΔ: Παράταση για 2.082 θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή

ΟΑΕΔ: Παράταση για 2.082 θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για νέα παράταση του προγράμματος που αφορά 2.082 θέσεις του ΟΑΕΔ. 

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της ανάγκης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Γ΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2018), αποφασίζεται η τετράμηνη παράταση του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης.

Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον 4 μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.

Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).

Δείτε το έγγραφο

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ: Μόνιμοι οκτώ ειδικοτήτων σε 22 υπηρεσίες

ΑΣΕΠ: Μόνιμοι οκτώ ειδικοτήτων σε 22 υπηρεσίες

Λίγο πριν από την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η νέα προκήρυξη μονίμων για τη στελέχωση 22 υπηρεσιών του Δημοσίου από υποψηφίους οκτώ διαφορετικών ειδικοτήτων.

Συνολικά, θα επιλεγούν 81 υπάλληλοι. Οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνει ο νέος διαγωνισμός είναι: Κατηγορία ΠΕ

 • ΠΕ Διοικητικών
 • ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος)

Κατηγορία ΤΕ

 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος)

Κατηγορία ΔΕ

 • ΔΕ Τηλεφωνητών
 • ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων
 • ΔΕ Ταμίας – Λογιστής
 • ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος)

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα και κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

 • Ελληνική Στατιστική Αρχή 2 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ)
 • Αιγινήτειο 3 (ΤΕ, ΔΕ)
 • Οργανισμός  Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 2 ( ΔΕ)
 • Οργανισμός  Λιμένος Βόλου Α.Ε. 3 (ΔΕ)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1 (ΔΕ)
 • Υπ. Εσωτερικών (ΟΤΑ Α΄) 7 (ΔΕ)
 • Ιερών Μητροπόλεων Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας, Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας & Κομοτηνής, Αργολίδας και Σάμου, Ικαρίας & Κορσέων 5 (ΠΕ, ΔΕ)
 • Ιερά  Αρχιεπισκοπή Αθηνών 1 ( ΠΕ)
 • ΑΕΜΥ 1 (ΤΕ)
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης 12 ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 8 (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • ΑΟΣΑΚ 1 (ΔΕ)
 • Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 1 (ΔΕ)
 • ΟΠΕΚΑ 9 (ΠΕ, ΤΕ)
 • ΕΛΓΑ 5 (ΠΕ)
 • Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ/ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  6  ( ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ)
 • Οργανισμός  Λιμένος Πατρών ΑΕ 10  (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ)
 • Οργανισμός  Λιμένος Εύβοιας ΑΕ 12 (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ)
Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020: Εκδόθηκε νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020: Εκδόθηκε νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε η επόμενη στη σειρά έκδοσης προκήρυξη για τον διορισμό εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, μετά τον διαγωνισμό 2ΓΔ/2020.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων TΕ01 και TE02 και Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου / ειδικοτήτων ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο ΤΕ16, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι κοινή και για τις δύο προκηρύξεις (1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020).

Με βάση τις περιλήψεις των διαγωνισμών που απέστειλε για δημοσίευση η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο, δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 έχουν οι πτυχιούχοι:

 • Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων
 • Επαγγελματικών Λυκείων
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
 • Μέσης Εκπαίδευσης (με βεβαίωση ισοτιμίας)
 • Α΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Β΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε το έγγραφο

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
Βοήθεια στο Σπίτι: Θετικές εξελίξεις

Βοήθεια στο Σπίτι: Θετικές εξελίξεις

Ευχάριστα είναι τα νέα από το «μέτωπο» της προκήρυξης «Βοήθεια στο Σπίτι».

Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις μεταξύ ΑΣΕΠ και υπουργείου Εσωτερικών, το τελικό κείμενο της προκήρυξης, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση.

 

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΣΕΠ τόνιζε σήμερα το πρωί (9/01) ότι εντός του Ιανουαρίου θα δημοσιοποιηθεί ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 2.909 μονίμων. Σημειώστε ότι: Το ΑΣΕΠ αμέσως μετά τις γιορτές «επιχειρεί» σε δύο μέτωπα, το ένα αφορά την προκήρυξη «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν θα είναι ακριβώς όμοιες με αυτές που είχαν προβλεφθεί. Τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν:

 • Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
 • Ψυχολόγοι (ΠΕ)
 • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
 • Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
 • Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
 • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
 • Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
 • Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
 • Οδηγοί (ΔΕ)
 • Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)
Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ: Νέος (πανελλαδικός) διαγωνισμός για υποψηφίους ΤΕ, ΔΕ – Μόνιμοι

ΑΣΕΠ: Νέος (πανελλαδικός) διαγωνισμός για υποψηφίους ΤΕ, ΔΕ – Μόνιμοι

Νέο μπαράζ προσλήψεων στην εκπαίδευση. Μετά τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 το ΑΣΕΠ ετοιμάζει την έκδοση και 3ου διαγωνισμού.

Η νέα προκήρυξη θα αφορά και πάλι την πρόσληψη μονίμων στη Γενική Εκπαίδευση και θα επικεντρώνει στους πτυχιούχους ΤΕΙ και στους απόφοιτους Λυκείου (κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ).

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των βαθμίδων θα καλύψουν κενά που συνδέονται κυρίως με τεχνικά μαθήματα.

Ο νέος διαγωνισμός- ο οποίος πιθανότατα θα φέρει την ένδειξη 3ΓΕ/2020– βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.250 μόνιμες θέσεις

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.250 μόνιμες θέσεις

Από την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα καλύψουν κενά στη Γενική Εκπαίδευση.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί στη βάση δύο διαφορετικών προκηρύξεων: 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων έχουν ως εξής: () 1ΓΕ/2019:

() 2ΓΕ/2019:

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, θα διατεθούν συνολικά 5.250 μόνιμες θέσεις. Σημειώστε:

 • Στους διαγωνισμούς – μαμούθ συμμετέχουν οι κάτοχοι 331 πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ
 • Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στον ΟΠΣΥΔ
 • Το ΑΣΕΠ θα αντιπαραβάλει την ορθότητα των δηλωθέντων στην αίτηση με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.
 • Από τον έλεγχο θα προκύψει πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μορίων
 • Το υπουργείο Παιδείας θα «τραβάει» διοριστέους από αυτόν τον πίνακα, ανάλογα με τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Το ΑΣΕΠ θα δώσει τη μάχη να καλυφθούν από αυτόν τον πίνακα οι πρώτες εκπαιδευτικές ανάγκες τον Σεπτέμβριο του 2020
 • Υπολογίζεται ότι πάνω από 120.000 υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία, λόγω του μεγάλου αριθμού των πτυχίων που ζητούνται

Πως η υποβολή δικαιολογητικών

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
Νέα τμήματα Πληροφορικής για Εκπαιδευτικούς. Λάβετε 4 μόρια σε μία εβδομάδα

Νέα τμήματα Πληροφορικής για Εκπαιδευτικούς. Λάβετε 4 μόρια σε μία εβδομάδα

Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ σε μία εβδομάδα. Λάβετε 4 μόρια για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ των μονίμων εκπαιδευτικών.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. Εκδόθηκε επίσης η 2ΓΕ/2019 που αφορά στη διαδικασία κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από 15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2020 για την Πρωτοβάθμια και έως 24 Φεβρουαρίου 2020 για την Δευτεροβάθμια.

Μέχρι την έναρξη των αιτήσεων, προλάβετε να λάβετε την Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ η οποία σας προσθέτει 4 μόρια στα προσόντα της αίτησης συμμετοχής σας.

Ενότητες που περιλαμβάνονται

α) επεξεργασίας κειμένων (word)
β) υπολογιστικών φύλλων (excel)
γ)  και υπηρεσιών διαδικτύου (internet)

Τμήματα ξεκινούν:

9 ή 10 Ιανουαρίου και
13 ή 14 Ιανουαρίου

Το Central Studies στη Δυτική Θεσσαλονίκη προσφέρει:

 • Διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές του CENTRAL Α. Ηλιούπολης
 • Καθημερινά μαθήματα 11.00 – 21.00
 • Απεριόριστες ώρες εξάσκησης σε όλες τις ενότητες
 • Δωρεάν test προσομοίωσης
 • Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σε μία εβδομάδα

Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη για: 

– Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π
– 4 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών
– Προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο
– Για επιδοτούμενα Προγράμματα
– Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων
– Αναβάθμιση υπαλλήλων σε Διοικητικούς
– Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων
– Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών
– Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ
– Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό κ.α

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, τώρα, για 91 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς του ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, τώρα, για 91 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς του ΟΑΕΔ

Άρχισε από χθες, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 91 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιανουαρίου 2020. Ζητούνται:

 • ΠΕ Νηπιαγωγών 1
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 52
 • ΔΕ Βοηθών Παιδοκόμων 15
 • ΔΕ Μαγείρων 10
 • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 13

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στις εξής περιοχές:

 • Μοσχάτο
 • Κερατσίνι
 • Περιστέρι
 • Αγία Βαρβάρα
 • Άνω Λιόσια
 • Ελευσίνα
 • Αχαρναί
 • Θρακομακεδόνες
 • Αγρίνιο
 • Μεσολόγγι
 • Άρτα
 • Πάτρα
 • Δράμα
 • Καρπενήσι
 • Νάουσα
 • Θεσσαλονίκη
 • Ηγουμενίτσα
 • Ιωάννινα
 • Καρδίτσα
 • Γιάννουλη
 • Καλαμάτα
 • Ξάνθη
 • Κομοτηνή
 • Σέρρες
 • Τρίκαλα

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Δείτε το έγγραφο

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00
ΑΣΕΠ: Οριστικά στην Ειδική Αγωγή (2ΕΑ/2019)

ΑΣΕΠ: Οριστικά στην Ειδική Αγωγή (2ΕΑ/2019)

Αφορά το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τον οριστικό πίνακα κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2019, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τα αποτελέσματα

Δείτε το έγγραφο

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι η απόκτηση:
 • Πτυχίου Αγγλικών Lower B2 
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής ΑΣΕΠ
Στο CENTRAL Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ θα βρείτε αποκλειστικά επιδοτούμενα τμήματα ενηλίκων (ΑΣΕΠ) για Αγγλικά και Πληροφορική.
 
Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Θέλω να λαμβάνω 15ημερο ενημερωτικό email με όλες τις νέες θέσεις εργασίας:


 
Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49 Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη (Γραμμή ΟΑΣΘ, Νο 34, στάση «Πάρκο» )
2310604414
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 21:00