Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο της εκπαίδευσης

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο της εκπαίδευσης

Από: Τερζόγλου Γεώργιος

Γιατί χαρακτηρίζουμε την ρομποτική ως εκπαιδευτική και πως καταφέρνουν οι μέθοδοι της ρομποτικής να αποτελέσουν ένα ισχυρό και αναπόσπαστο εργαλείο της εκπαίδευσης.

Οι ακαδημαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση θέλουν να αποσπάσουν τον σπουδαστή από τη στεγνές λογικές και να καλλιεργήσουν ποικιλοτρόπως το πνεύμα και τη σκέψη του. Με απλά λόγια, επιθυμούν να απομακρυνθούν από τον άνθρωπο-υπολογιστή, που απλά κάθεται σε ένα γραφείο και επιλύει συνεχώς προβλήματα σε χαρτί και να επιτύχουν άτομα ενεργά και ανεπτυγμένα καθολικά.

Πρόσφατες έρευνες άλλωστε δείχνουν πως η κίνηση είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως για να ενεργοποιηθεί η νοημοσύνη απαιτείται κάποιο ερέθισμα που προκαλείται από το περιβάλλον και τις κινήσεις. Η άσκηση, η πραγμάτευση με τον κόσμο, ακόμα και η γυμναστική ανεβάζουν τους ρυθμούς του σώματος και κρατούν σε εγρήγορση το νου. Ένα φυσικό πρόβλημα μπορεί να προσεγγιστεί με πολλούς τρόπους και απαιτεί χρήση ολόκληρου του σώματος. Ένα άτομο που αντιμετωπίζει ενεργά ένα πρόβλημα εμπρός του παρουσιάζει καλύτερες νοητικές επιδόσεις και μεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης μιας καινοτόμου λύσης από ένα αδρανές άτομο.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, σοφή η ρήση «Αργία μήτηρ πάσης κακίας» και ορίζεται πλέον ο σκοπός ως η επίτευξη της συγκέντρωσης στο θέμα και η ενεργοποίηση με διάφορες μεθόδους και μέσα, για καλύτερες επιδόσεις και ανάπτυξη των ατόμων.

Στην εκπαίδευση παρατηρούμε πολλά παραδείγματα χρήσης εργαλείων για την έναυση της κριτικής σκέψης και την σύλληψη της προσοχής των μαθητών. Είναι γνωστή, για παράδειγμα, η χρήση του άβακα τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και αλλού στον κόσμο, για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Σε χώρες της βόρειας Ευρώπης χρησιμοποιούνται σήμερα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως φασολάκια, για την ενίσχυση της εκμάθησης απλής αριθμητικής. Στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συχνά τα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς η θεωρία μόνο δεν αρκεί για την εκ βάθους αφομοίωση της γνώσης.

Η ρομποτική είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο εκπαίδευσης και προετοιμάζει τους νέους για τον κόσμο του αύριο.

Στην εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζονται μαθητικές, γλωσσικές, ιστορικές και φυσικές έννοιες με τις ενίοτε κατασκευές. Οι διάφορες πίστες επιτυγχάνουν να κατακτήσουν την προσοχή των μαθητών και λειτουργούν ως ένα φυσικό εμπόδιο για επίλυση, ένα λόφο προς κατάκτηση. Το μυαλό λειτουργεί με περισσότερο ζήλο έχοντας το πρόβλημα με φυσική υπόσταση εμπρός του.  Έρευνες στο πέρας των μαθημάτων δείχνουν πως τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα πολύπλοκα θεωρητικά θέματα όταν έχουν τη δύνατότητα να ασχοληθούν με αυτά έμπρακτα και να δουν τα ζωντανά τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Εν τέλει, η εκπαιδευτική ρομποτική καταφέρνει να επιτύχει πολλούς στόχους για την παιδαγωγική και νοητική πρόδοο των μαθητών. Λειτουργεί συνδυαστικά με τα θεωρητικά και σχολικά μαθήματα και παρέχει μια νέα διέξοδο για έκφραση του δημιουργικού πνεύματος. Διδάσκει επίσης συνεργασία και ομαδικότητα, καθώς και καθαρά πληροφορική και ρομποτική, χωρίς ωστόστο να αποτελεί αυτοσκοπό, και διαμορφώνει την αλγοριθμική λογική σκέψη στους μαθητές. Όλα τα παραπάνω την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στα τμήματα ρομποτικής 

Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49- Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
2310604414
www.centralstudies.gr
info@centralstudies.gr Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00

 

Εκπαιδευτική Ρομποτική- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτική Ρομποτική- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνεχίζει τα μαθήματα παιδικής ρομποτικής στους χώρους του Central Α. Ηλιούπολης!

 

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική ;

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσμο βασισμένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό.  Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic).

Μαθήματα Ρομποτικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Στα πλαίσια των μαθημάτων, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις), κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

  • Τα εκπαιδευτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι τα Lego Education WeDo 1 και 2 για τις ηλικίες 6-8 και Lego Mindstorms EV3 για τις ηλικίες 8-16 ετών.
  • Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 12 δίωρα μαθήματα, δηλαδή 1 δίωρο μάθημα την εβδομάδα.
  • Οι δύο κύκλοι μαθημάτων μας προετοιμάζουν για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής.
  • Μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων απονέμεται βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή, στην τελετή βράβευσης η οποία πραγματοποιείται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

 

Διδάσκοντες

Στην ομάδα των διδασκόντων συμμετέχουν καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι πλαισιώνονται από καταρτισμένους συνεργάτες.

Εκπαιδευτική διαδικασία

Η Ακαδημία Ρομποτικής αξιοποιεί τη Διερευνητική Μάθηση, την Επίλυση Προβλήματος, τη μέθοδο Project στοχεύοντας στη κατάκτηση της γνώσης μέσω της ανακάλυψης και της συνεργασίας.

Έρευνα

Τα μέλη της Ακαδημίας Ρομποτικής σχεδιάζουν την εκπαιδευτική μεθοδολογία και αναπτύσσουν το αναλυτικό πρόγραμμα αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της σχετικής διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, όπου συμμετέχουν ενεργά.

Έναρξη νέων τμημάτων, τέλη Ιανουαρίου 2018
Δηλώστε συμμετοχή για το πρώτο δωρεάν  μάθημα

Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στα τμήματα ρομποτικής

 Central Α. ΗλιούποληςΜακρυγιάννη 49- Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
2310604414
www.centralstudies.gr
info@centralstudies.gr Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00

 

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής

Η αγωνιστική μας ομάδα είναι έτοιμη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Μ.Φ.Ρ. που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/12/2017. 🏆

 

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών οι Σχολικοί Σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Σας προσκαλούν στην έναρξη του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (περιοχή Στρεμπενιώτη)

Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στα τμήματα ρομποτικής 

Central Α. Ηλιούπολης
Μακρυγιάννη 49- Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
2310604414
www.centralstudies.gr
info@centralstudies.gr Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00