ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β2 LOWER – C2 PROFICIENCY

%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80

Προσφορά – Ευκαιρία εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα

 Επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση LOWER και PROFINECY διάρκειας 210 ωρών στους χώρους του Central Α. Ηλιούπολης, με εκπαιδευτικό υλικό, εξέταστρα και επανεξέταση σε όσους την χρειαστούν, με συνολικό κόστος 290€

 ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Η ιδέα.

Στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης και της διάθεσής τους να βοηθηθούν τα ενήλικα μέλη των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της χώρας μας, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα, οι εταιρίες Gnosis Assessment, Data Bank, Learnsoft σε συνεργασία με το Central Α. Ηλιούπολης, αποφάσισαν να τους παρέχουν στην εντυπωσιακά χαμηλή τιμή των 290€:

Οι παροχές:

Μαθήματα

Επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2 πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (TIE) 210 ωρών. Από αυτές οι 60 ώρες θα γίνουν στην τάξη και οι 150 ώρες μέσω καθοδηγούμενης και ελεγχόμενης ατομικής μελέτης μέσα από πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Εξετάσεις

Εξέταστρα και δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, σε όσους υποψηφίους πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.

Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλίο για τον κάθε εκπαιδευόμενο και αναλυτικές οδηγίες μελέτης ανά μάθημα.

Online Εκπαιδευτικό Υλικό

Κωδικό πρόσβασης σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Δικαιούχοι Προσφοράς

 • άνεργοι  με ετήσιο  καθαρό ατομικό εισόδημα ως 4.500€
 • άνεργα μέλη οικογενειών με ένα τέκνο με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ως 6.000€
 • με δύο τέκνα ως 6.500€
 • με τρία τέκνα ως 7.000€ και
 • με τέσσερα και πάνω ως 8.000€
 • αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών με ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα ως 5.500€
 • άτομα με ειδικές ανάγκες (πλην νοητικής υστέρησης) με ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα ως 5.500€ ή με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ως 8.000€
 • μετανάστες-πρόσφυγες-απεξαρτημένα άτομα και αποφυλακισθέντες με ατομικό εισόδημα ως 5.000€ ή με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ως 7.500€

που κατέχουν τις γνώσεις του προηγούμενου επιπέδου και τους ενδιαφέρει η απόκτηση πτυχίου ή/και η επικαιροποίηση των γνώσεων, που ήδη κατέχουν στην Αγγλική γλώσσα.

Για ενημέρωση συμπληρώστε:   ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

  Central Α. Ηλιουπολης

  Μακρυγιάννη 49
  Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
  2310604414

  Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
  Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00

  www.centralstudies.gr
  info@centralstudies.gr