fbpx

Αγγλικά Ενηλίκων

Ποτέ δεν ήταν ευκολότερη η απόκτηση πτυχίου και η βελτίωση του επιπέδου Αγγλικών στους Ενήλικες!

Η γνώση Αγγλικών είναι εφόδιο στον χώρο εργασίας, απαραίτητη για τις ακαδημαϊκές σπουδές και απαραίτητη για την αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία. Στο centralstudies στην Δυτική Θεσσαλονίκη έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα αποκλειστικά για ενήλικες που μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία στην απόκτηση του επιθυμητού επιπέδου χρήσης της Αγγλικής γλώσσας.

Τα Αγγλικά είναι η παγκόσμια γλώσσα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή επισημονικά περιοδικά(https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english) η παγκοσμιοποίση, η συνεργασία μεταξύ επιχείρησεων  που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και η δυνατότητα ευκολότερης μετακίνησης στο εξωτερικό για εργασία καθιστά την γνώση των Αγγλικών απαραίτητο εφόδιο για την εύρεση εργασίας (https://www.careerz360.com/blog/importance-improving-english-language-skills-jobs-require/). Στην χώρα μας είναι απαραίτητο να μπορεί κάποιος να αποδείξει το επίπεδο Αγγλικών του για να υποβάλει αίτηση σε κάποιον διαγωνισμό όπως για παράδειγμα στον ΑΣΕΠ, επιπλέον ως απαραίτητο προσόν είναι αυτό που αναφέρεται πιο συχνά στις αγγελίες εργασίες.

Απαραίτητο εφόδιο για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα η άριστη γνώση Αγγλικών

Εκτός από την αγορά εργασίας τα Αγγλικά αποτελούν και απαραίτητο προσόν για τις ακαδημαϊκές σπουδές, η συνεργασία αλλά και η χρήση πληροφοριών απαιτούν την γνώση Αγγλικών. Τα διεθνή συνέδρια αλλά και οι δημοσιεύσεις γίνονται στα Αγγλικά. Πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν θέση ως απαραίτητο προαπαιτούμενο για την εισαγωγή των σπουδαστών σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα την απόδειξη συγκεκριμένων επίπεδων χρήσης της Αγγλικής γλώσσας.
Τα Αγγλικά για Ενήλικες αφορούν όσους αναζητούν εργασία, όσους ενδιαφέρονται για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, όσους εργάζονται σε απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς χώρους εργασίας και θέλουν να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, αφορούν στους Φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται για προσωπική τους χρήση.
Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι τις ιδιες ανάγκες αλλά υπάρχουν οι κατάλληλες λύσεις για όλους, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δουλέψει με καθηγητές, επιστήμονες της εκπαίδευσης και φορείς πτυχίων ώστε να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες μεθόδους για κάθε ανάγκη εκπαίδευσης και πιστοποίησης ξεχωριστά.

Επίπεδα Αγγλικών

Πτυχία Κατάλληλα για Ενηλίκους

Το TOEIC είναι το πιο φιλικό πτυχίο ενηλίκων. Αποτελεί την πρώτη επιλογή όλων των ενηλίκων στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας από τον ΑΣΕΠ. 

Η εξέταση του TOEIC είναι η πιο φιλική για τους ενήλικες. Το TOEIC είναι ένα διεθνές πτυχίο το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός ενήλικα σπουδαστή. 

Οι εξετάσεις είναι αποκελιστικά πολλαπλής επιλογής και περιλαμβάνουν μόνο ακουστικές ασκήσεις (listening) και ασκήσεις γραμματικής,  λεξιλογίου και κειμένων (gvr) και όχι παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, δηλαδή έκθεση και προφορικά.

Έτσι όχι μόνο η εξέταση γίνεται πιο φιλική αλλά μειώνεται σημαντικά και ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες. Για πολλούς υποψηφίους δύο μήνες προετοιμασίας αρκούν.

Οι εξετάσεις του TOEIC διεξάγονται κάθε εβδομάδα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο υποψήφιος δηλώνει τη συμμετοχή του μόλις δέκα μέρες νωρίτερα με τη μέσω ενός κέντρου ξένων γλωσσών.  Έτσι ο υποψήφιος, με την καθοδήγηση ενός οργανωμένου κέντρου ξένων γλωσσών έχει την ευελιξία να δώσει εξετάσεις όταν θα είναι πραγματικά έτοιμος.

Το TOEIC είναι διαβαθμισμένο πτυχίο, το οποίο σημαίνει ότι ανάλογα με το σκορ που θα πετύχει ο υποψήφιος κατακτά το αντίστοιχο επίπεδο, από το B1 ως το C2.

Επιπλέον η Hellenic American Union (HAU), φορέας υλοποίησης των εξετάσεων του TOEIC στην Ελλάδα δίνει στους υποψηφίους το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης σε περίπτωση κάποιας αποτυχίας. 

Η HAU διατηρεί συνεργασίες με συγκεκριμένα κέντρα ξένων γλωσσών σε όλη την Ελλάδα. Οι καθηγητές αυτών των κέντρων παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις ειδικές εκπαιδεύσεις της HAU για το format των εξετάσεων. Τα κέντρα συνεργάτες της Ελληνοαμερικανικής ένωσης ακολουθούν συγκεκριμένο syllabus σπουδών προσαρμοσμένο αυστηρά στις απαιτήσεις του TOEIC. 

Το TIE είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο πτυχίο με τη σφραγίδα του οργανισμού OFQUAL. Το TIE είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των ενηλίκων λόγω του μικρού χρόνου προετοιμασίας που απαιτεί.

Στο TIE o υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης. To 75% από τα θέματα των εξετάσεων έχουν επιλεγεί από τον ίδιο, σε συνεργασία με το κέντρο ξένων γλωσσών. Έτσι ο υποψήφιος επιλέγει και προετοιμάζεται στα θέματα στα οποία θα εξεταστεί, ελαχιστοποιώντας έτσι το άγχος της προετοιμασίας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Το TIE πέρα από τον πολύ φιλικό τρόπο εξέτασης είναι και πολύ ευέλικτο στις ημερομηνίες εξέτασης αφού εξετάσεις διοργανώνονται κάθε μήνα. Με αυτό τον τρόπο ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να δώσει εξετάσεις όταν πραγματικά διαπιστώσει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένος. 

Η πιστοποίηση για το TIE είτε αφορά το επίπεδο B2 (Lower) είτε το C1 (Proficiency) απαιτεί προετοιμασία από δύο ως τρεις μήνες ανάλογα φυσικά με το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προετοιμασία να γίνεται σε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από την gnosis assessment Hellas, τον φορέα διεξαγωγής εξετάσεων TIE στην Ελλάδα. Οι καθηγητές των πιστοποιημένων κέντρων εκπαιδεύονται διαρκώς με σεμινάρια ενώ έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό του φορέα. Αναζητήστε τα στην περιοχή σας ή συμμετάσχετε από οποιαδήποτε πόλη μέσω των online μαθημάτων.To LRN αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο δημοφιλείς εξετάσεις γλωσσομάθειας στη χώρα μας, ειδικά για τους ενήλικες που χρειάζονται πιστοποίηση αγγλκής γλώσσας στο επίπεδο του Proficiency.

Η δημοφιλία του οφείλεται στον πολύ φιλικό χαρακτήρα της εξέτασης του. Στiς εξετάσεις του LRN η βάση είναι το 50% ενώ συμψηφίζεται η βαθμολογία από όλα τα skills που εξετάζονται. Επιπλέον η επανεξέταση είναι δωρεάν, μειώνοντας έτσι σημαντικά το άγχος σε περίπτωση αποτυχίας.

Χαρακτηριστικό της φιλικής μορφής εξέτασης είναι ότι το ακουστικό κομμάτι (listening) ακούγεται δύο φορές, ενώ ένα από τα θέματα του listening αποτελεί task για το writing.

Επιπλέον ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί σε γνωστό θέμα στο προφορικό κομμάτι (speaking), το οποίο του δίνεται δύο εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, ενώ το syllabus του speaking είναι διαθέσιμο από την αρχή της προετοιμασίας.

Εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο.

 Ο φορέας διεξαγωγής εξετάσεων LRN, esolnet Hellas εκπαιδεύει  μέσω σεμιναρίων και πιστοποιεί κέντρα ξένων γλωσσών ως κέντρα προετοιμασίας LRN.

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου Michigan για τα επίπεδα του Lower (ecce) και του Proficiency (ecpe) είναι από τις παλιότερες και πιο διαδεδομένες στη χώρα μας ενώ αναμφισβήτητα κατέχουν την πρώτη θέση σε κύρος ανάμεσα σε όλες τις ξενόγλωσσες εξετάσεις.

Ειδικά η πιστοποίηση του Michigan σε επίπεδο Proficiency είναι προαπαιτούμενο για την φοίτηση σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ελληνικού πανεπιστημίου.

Υπεύθυνος οργανισμός για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Michigan στην Ελλάδα είναι η Ελληνοαμερικανική ένωση – HAU, ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε όλα τα skills, δηλαδή στο speaking, listening, writing, reading.

Οι πιστοποιήσεις του Michigan τόσο για το lower όσο και για το ecpe είναι αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος μέσω του ΑΣΕΠ. Αναγνώριση απολαμβάνει από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών όπου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookie .

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services
Scroll to Top